صفحه کاربری باشگاه فناوا کارت

شما پذیرنده محترم پس از اینکه  با نام کاربری و رمز عبور  به سیستم وارد شدید می توانید صفحه کاربری که در شکل نمایش داده شده است را  مشاهده کنید.

در قسمت سمت راست این صفحه می توانید به اطلاعات پروفایل ،اطلاعات شخصی ،امکان تغییر رمز و.... دست پیدا کنید. اولین آیتم اطلاعات پروفایل می باشد که با کلیک بر روی آن صفحه ای همانند شکل زیر باز می شود.

 

اطلاعات پروفایل

 

همان طور که مشاهده می کنید در این صفحه فیلد نام کاربری قابل ویرایش می باشد که با دوبار کلیک بر روی آن و یا انتخاب گزینه ویرایش می توانید آن را

تغییر دهید، بقیه موارد اطلاعاتی هستند که شما پذیرنده محترم  موقع ثبت نام وارد  کرده اید و در اینجا مشاهده می کنید و امکان ویرایش ندارند .

 

اطلاعات شخصی

با کلیک بر روی اطلاعات شخصی صفحه ای برای شما که در آن  در دو بخش ویرایش مشخصات کاربر و ویرایش مشخصات پذیرندگی می توانید موارد قابل ویرایش را ویرایش نمایید.

 

 

تغییر کلمه رمز عبور

در این بخش شما پذیرنده محترم  می توانید همانند تصویر زیر با وارد کردن رمز فعلی و سپس وارد کردن مقدار جدید و در نهایت تکرار رمز  جدید  رمز عبور  خود را تغییر دهید .

 

 

ریز امتیازات

درصفحه ریز امتیازات می توانید ریز امتیازاتی که تاکنون کسب کرده اید را  مشاهده کنید .