پشتیبانی غیرحضوری

 

با انتخاب منوی ارتباط با ما در صفحه ی اصلی  صفحه ای مطابق تصویر زیر باز می شود.

 

در این صفحه می توانید مکالمه ی جدیدی را ثبت کنید و یا مکالمات قبلی خود را مشاهده کنید. با انتخاب مکالمه جدید صفحه ای مطابق تصویر زیر باز می شود که درآن عنوان مکالمه ،متن پیام و کد امنیتی که سیستم در اختیار شما قرار می دهد را وارد می کنید در این صورت پیام شما ثبت می گردد.

 

 

در نهایت پس از ثبت پیام سیستم به شما یک کد پیگیری می دهد برای اینکه بتوان پاسخ پیام را مشاهده کرد . به منظور پیگیری و مشاهده پیام های قبلی،

بر روی گزینه مشاهده مکالمات قبلی کلیک کنید. کد پیگیری مربوط به زمانی که مکالمه را ثبت کردید و سیستم در اختیار شما قرار داده و همچنین کد امنیتی را

وارد کنید تا پیام و  پاسخ پیام خود را مشاهده کنید.