شرکت فناوا کارت به منظور تکریم، ارج نهادن و ایجاد ارتباط دوسویه با مشتریان محترم خود، اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان نموده است و این باشگاه به عنوان یک درگاه ایجاد و تکرار تماس و تعامل، فرصت‌هایی برای تبادل اطلاعات ما بین مشتریان و بانک های طرف قرارداد ایشان فراهم میآورد.
باشگاه پذیرندگان فناوا  قصد دارد تا از طریق یک رابطه تعاملی نزدیک و مستمر با مشتریان با ایجاد ارزش افزوده‌ در خدمات خود، یک شرایط متمایز ایجاد نماید.
همچنین در نظر دارند تا با ایجاد محیط صمیمی تمامی تلاش و فعالیت یک به یک مشتریان خود را ارج نهاده و صمیمانه با آنان در تعامل بوده و قدردانی نماید.

  • برخی از اهداف باشگاه مشتریان به شرح ذیل است:
  • ایجاد تعلق خاطر و تصویر مثبت و برندسازی شرکت در ذهن مشتریان
  • حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان بالقوه
  • افزایش سطح رضایت مندی مشتریان
  • ایجاد تعامل موثر و دو سویه با مشتریان
  • درک نیازها و درخواست های مشتریان و ارائه محصولات و خدمات ویژه متناسب با نیاز آنها
  • ...

در واقع باشگاه با افزایش رضایتمندی مشتریان به توسعه وفاداری می‌پردازد و با ارائه مزایای متعددی به آنان، در ‌‌نهایت موجبات ایجاد یک رابطه بلندمدت، برد- برد را فراهم می سازد.